Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Επτά στα 10 λιμάνια χωρίς υποδομές για ΑΜΕΑ

Yπόμνημα στο Χάρη Παμπούκη απέστειλε η Ε.Σ.ΑμεΑ, για τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών με αναπηρία στις λιμενικές υποδομές και τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Με αφορμή πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που έγινε σε συνεργασία με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων και πλοιάρχους των πλοίων ακτοπλοΐας, η Συνομοσπονδία για τα άτομα με αναπηρία ενημερώνει τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία στις θαλάσσιες μεταφορές και υποδομές. Μεταξύ άλλων, στη μελέτη διατυπώνονται πλήθος προβλημάτων:
  • σε ποσοστό 68,4% δεν υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρίες, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές για εξυπηρέτηση των επιβατών, προβλήματα στη διασύνδεση λιμένα - οδικών δικτύων,
  • σε ποσοστό 48,4% των λιμένων δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση στάσεις ή αφετηρίες για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και έτσι οι επιβάτες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ταξί ή να περπατούν πολύ ώρα (συνήθως φορτωμένοι με αποσκευές!) για να εντοπίσουν στάσεις λεωφορείων κλπ.
  • σε ποσοστό 42,1% των λιμενικών χώρων δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση από τις θέσεις των πλοίων χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
  • 64 στα 94 λιμάνια έχουν ανεπαρκείς χώρους αναμονής όπως και εκδοτήρια εισιτηρίων σε μεγάλες αποστάσεις.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία και προτείνει τη συγκρότηση ενός συμβουλευτικού διϋπουργικού οργάνου, αποτελούμενου από εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Προστασίας του Πολίτη, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, των Οργανισμών Λιμένων και λοιπών λιμενικών αρχών, των φορέων των πλοιοκτητών, καθώς και των συλλογικών φορέων των εργαζομένων στα πλοία και τα λιμάνια. Στόχος του οργάνου αυτού θα είναι η κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης ενός επιχειρησιακού σχεδίου, εν όψει της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού όσον αφορά στη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των επιβατών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

1 σχόλιο: