Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Διευκρινίσεις σχετικά με την Απογραφή ΑμεΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την Απογραφή ΑμεΑ

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Υγείας με επείγουσα ανακοίνωση (20/1/2012) σχετικά με την απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π.. Τονίζεται πως οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων που δεν πρόλαβαν να αποστείλουν την επιστολή προς τους πολίτες με την τρέχουσα πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσουν τους δικαιούχους άμεσα, ενώ οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την Απογραφή ΑμεΑ.
Αθήνα, 20.1.2012
Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ Α΄
Αριστοτέλους 17, 101 87, Πληροφορίες: Ε. Νικοπούλου, Τηλ. 2105235441, 2105224695
Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ύστερα από καταιγισμό ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία Απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π. και απαντώντας στα συχνότερα ερωτήματα που τίθενται σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
  1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων που δεν πρόλαβαν να αποστείλουν την επιστολή προς τους πολίτες με την τρέχουσα πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσουν τους δικαιούχους με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο (π.χ. αποστολή ξεχωριστών επιστολών, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας, τοιχοκόλληση ανακοινώσεων κ.λ.π.).
    Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
    Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.
  3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους πολίτες που προσέρχονται προς αναζήτηση της αναγνωριστικής απόφασης χορήγησης επιδόματος. Σε περίπτωση που κριθεί προσφορότερο μπορούν να παρέχουν
    στον πολίτη ανάλογη βεβαίωση.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
Σχετικό άρθρο:
Διαδικασία Απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΑΣΙΟΥΔΗ - ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ


Το Δικηγορικό μας γραφείο συνεχίζοντας την μακρόχρονη οικογενειακή παράδοση του Δικηγόρου Βασίλειου Πολύδωρου με μαχόμενη δικηγορία από το 1975 καλύπτει όλους τους τομείς του Δικαίου, παρέχοντας πλήρη, άμεση, ποιοτική και εξειδικευμένη υποστήριξη.
Ασχολείται με πληθώρα θεμάτων αστικού, εμπορικού, ποινικού, πτωχευτικού δικαίου και αστικού δικονομικού. 
Το Γραφείο μας ειδικεύεται στην είσπραξη απαιτήσεων και σε θέματα εκτελέσεως. 
Παρέχουμε επίσης υπηρεσία Μεταφράσεων από και προς την Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική, Ρωσική, Βουλγαρική και την Ρουμανική Γλώσσα
Η εμπειρία και οι γνώσεις των στελεχών του Γραφείου μας, μας δίνουν την δυνατότητα να ανταποκριθούμε με πληρότητα και ταχύτητα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών μας.Οι σημαντικές νομικές υποθέσεις απαιτούν εκπροσώπηση από δικηγόρους με άψογα διαπιστευτήρια, εξειδικευμένες γνώσεις, πλούτο εμπειρίας και μια ικανή ομάδα υποστήριξης. Τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία μπορούν να έχουν αυτές τις ιδιότητες, αλλά με σοβαρούς συμβιβασμούς. Σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, οι εταίροι με τα εντυπωσιακά διαπιστευτήρια και την εμπειρία δεν είναι διαθέσιμοι σε τακτική βάση ακόμη και στους μεγαλύτερους πελάτες τους και το πλεονάζον προσωπικό από κατώτερους δικηγόρους επιδεινώνει τις ήδη υψηλές χρεώσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 
Η εταιρεία μας είναι γραφείο επίλεκτων νομικών υπηρεσιών (boutique), οι Boutique δικηγορικές εταιρείες προσφέρουν μια ελκυστική εναλλακτική λύση. Μπορούν να διαθέτουν υψηλά προσόντα και έμπειρους δικηγόρους οι οποίοι επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση του πελάτη και την επαφή, με χαμηλότερες χρεώσεις. 
Κάθε πελάτης της εταιρείας μας έχει άμεση επαφή με τους δικηγόρους-εταίρους που έχουν εξαιρετική εμπειρία ανάλογη των μεγαλύτερων δικηγορικών γραφείων χωρίς τις παρεμβάσεις των ενδιάμεσων κατώτερων δικηγόρων μεταξύ του πελάτη και του εταίρου-δικηγόρου, γεγονός που μας προσδίδει αποτελεσματικότητα και ταχύτητα χωρίς τις συνακόλουθες υπερβολικές τιμές χρέωσης.


Το δικηγορικό μας γραφείο ασκεί επι σειρά ετών ως επι το πλείστον μαχόμενη αλλά και συμβουλευτική δικηγορία, με σκοπό την αποτελεσματικότητα αλλά με ταχύτητα και προσιτές αμοιβές. 
Με τιμιότητα απέναντι στον πελάτη και μακρόχρονη εμπειρία προσφέρουμε πλήρη νομική κάλυψη.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ αποτελούν:

Αγορά ακινήτου (έλεγχος τίτλων)
Επαγγελματικές (ή μη) μισθώσεις - Αγωγή κατά μισθωτή για ενοίκιο
Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις
Συμβάσεις έργου και δικαιόχρησης
Διεκδίκηση αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα
Μεταφράσεις απο και σε Ρουμανικά, Βουλγαρικά , Αγγλικά και Ιταλικά

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 2310555330,
FAX: 2310152456
Κινητό: 6932911179
email:nasioudis@yahoo.gr