Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ποδηλασία και Άτομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ποδηλασία και Άτομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ): "Για τα άτομα με αναπηρία το ποδήλατο μπορεί να είναι διασκεδαστικό, να είναι άθληση, αίσθηση ελευθερίας, αύξηση της κινητικότητας. Ειδ..."

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά να καταστεί πλήρως προσβάσιμη η ...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά να καταστεί πλήρως προσβάσιμη η ...: "Με έγγραφό της προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Φίλιππο Πετσάλνικο, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται ο διαδικτυακός τόπος της Βουλής των Ελλήνων..."

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ομιλία: "Γιατί για κάποιους μαθητές οι αριθμοί δεν...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ομιλία: "Γιατί για κάποιους μαθητές οι αριθμοί δεν...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Διαμαρτυρία Ε.Σ.Α.μεΑ. για προσβλητικό άρθρο στην ...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Διαμαρτυρία Ε.Σ.Α.μεΑ. για προσβλητικό άρθρο στην ...: "Με επιστολή της η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει την αγανάκτηση και την διαμαρτυρία του αναπηρικού κινήματος της χώρας για επαίσχυντο και ρατσιστικό άρ..."

Πάτρα: Αφιλόξενος ο προαστιακός για τα ΑΜΕΑ - Κοινωνία - The Best News

Πάτρα: Αφιλόξενος ο προαστιακός για τα ΑΜΕΑ - Κοινωνία - The Best News

Εισαγωγή των υποψηφίων ΑμεΑ σε ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις

Διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009)Οι υποψήφιοι αυτοί καλούνται να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους, ξεκινώντας από το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης της πάθησής τους, προκειμένου να διευκολυνθούν στην έγκαιρη απόκτησή του, ώστε να γνωρίζουν εάν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής χωρίς εξετάσεις με την πιστοποίηση της πάθησής τους και να μην καθυστερήσει η εγγραφή τους, αν έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Υποψήφιοι είναι οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι αυτοί καταθέτουν στις επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν οριστεί με απόφαση του ΚΕΣΥ και λειτουργούν στα Νοσοκομεία που αναφέρονται παρακάτω για τη διαπίστωση της πάθησης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/09 τα δικαιολογητικά:α) αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜ http://www.minedu.gov.gr , στην επιλογή ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις/Έγγραφα Εξετάσεων Υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των παθήσεων που απαιτούν διαπίστωση συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας (υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85% ή με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%) οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τη σχετική γνωμάτευση από Α´/θμια ή Β´/θμια Υγειονομική Επιτροπή, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

3. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

4. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ

7. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ

8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

10. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

11. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

12. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

13. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

14. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»Για διευκόλυνση και αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας τόσο του ίδιου του υποψηφίου όσο και των Επιτροπών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα και μόνο Νοσοκομείο από τα αναφερόμενα για την έκδοση τόσο των ιατρικών γνωματεύσεων όσο και την τελική διαπίστωση και έκδοση των πιστοποιητικών.

Το χρονικό διάστημα στο οποίο οι υποψήφιοι θα υποβάλουν στις Επιτροπές των ως άνω Νοσοκομείων τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ορίζεται για φέτος από 3 Μαρτίου μέχρι και 15 Μαρτίου 2011. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές των προαναφερομένων Νοσοκομείων, το οποίο αναγράφει επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009) με τον αντίστοιχο κωδικό (όπως αναγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα), δε χρειάζεται να προσέλθουν εκ νέου στις ειδικές επταμελείς Επιτροπές για την απόκτηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, αλλά θα χρησιμοποιήσουν το Πιστοποιητικό που ήδη κατέχουν.Β. Μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού Διαπίστωσης της πάθησης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων σε Λύκειο της επιλογής τους. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ, που είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 210-3442100, 3442101, 3442099, 3442703.


 
Α. Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό θέσεων 5% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές που έχουν συσταθεί στα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης της πάθησής τους.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

tromaktiko: Καταγγελία Συλλόγου Παραπληγικ​ών για τα γεγονότα ...

tromaktiko: Καταγγελία Συλλόγου Παραπληγικ​ών για τα γεγονότα ...: "Ως άτομα με αναπηρία έχουμε λόγους να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα . Είναι φανερό πως η βιολογική και ..."

tromaktiko: Άρτα-Μια πόλη που δεν σέβεται τα Α.Μ.Ε.Α.

tromaktiko: Άρτα-Μια πόλη που δεν σέβεται τα Α.Μ.Ε.Α.: "Μετά λύπης μου παρατηρώ ότι οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο κέντρο της Άρτας καταλαμβάνονται τις π..."

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Πανελλήνιο πρωτάθλημα Boccia 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Πανελλήνιο πρωτάθλημα Boccia 2011: "Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Boccia για το έτος 2011 θα πραγματοποιηθεί στις 2 ως 5 Ιουνίου στο Ζηρίνειο κλειστό γυγμναστήριο Κηφισιάς (Οι ημερ..."

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ημερίδα: «Ενημερώνοντας τα αδέλφια και τους συμμαθ...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ημερίδα: «Ενημερώνοντας τα αδέλφια και τους συμμαθ...: "Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων – Παράρτημ..."

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Εκδήλωση: Δυσλεξία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Εκδήλωση: Δυσλεξία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Διάβασε τα χείλη μου...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Διάβασε τα χείλη μου...: "Δείτε την ιδιαίτερα παραστατική διαφήμιση της Ομοσπονδίας Κωφών της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τη χειλεανάγνωση."

Εκδήλωση του συλλόγου Εν.Ε.Ο.Ν. ΑμεΑ στο δημαρχείο Γλυφάδας

Εκδήλωση του συλλόγου Εν.Ε.Ο.Ν. ΑμεΑ στο δημαρχείο Γλυφάδας

Εισαγγελική παρέμβαση για την Κοινωνική Πρόνοια Θεσσαλονίκης

Εισαγγελική παρέμβαση για την Κοινωνική Πρόνοια Θεσσαλονίκης

Όχι στη φορολόγηση των ΑμεΑ και των επιχειρήσεων ΑμεΑ

Όχι στη φορολόγηση των ΑμεΑ και των επιχειρήσεων ΑμεΑ

Πασχαλινό bazaar

O Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ALMA διοργανώνει το Σάββατο, 2 Απριλίου στις 10:00 μ.μ. - 03 Απριλίου στις 1:00 π.μ 2 & 3 Απριλίου Μαρίνα Φλοίσβου 10:00-22:00 Ένα ALMA πριν την Ανάσταση, στη Μαρίνα Φλοίσβου!!
Υπέροχες λαμπάδες, face painting, ζωγραφική για παιδιά, κλόουν και πολλά άλλα!!
Τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του Πρώτου ξενώνα για νέους με αναπηρία στο Π.Φάληρο!!

ΤΟ ΒΗΜΑ - Εργα με σεβασμό σε ΑμΕΑ και πεζούς - κοινωνία

ΤΟ ΒΗΜΑ - Εργα με σεβασμό σε ΑμΕΑ και πεζούς - κοινωνία

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑμεΑ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑμεΑ

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΘΙΣΤΩΝ


Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Έτσι είμαι: Ανατρέποντ​ας προκαταλήψ​εις

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Έτσι είμαι: Ανατρέποντ​ας προκαταλήψ​εις: "Ανάμεσα στο πλήθος των αληθινών ιστοριών που παρουσιάζονται στο 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μερικές δεν έχουν να κάνουν απλώς με ..."

Face Buzzer: Πώς συστήνω την αναπηρία μου

Face Buzzer: Πώς συστήνω την αναπηρία μου: "Για πολλούς ανθρώπους με αναπηρία είναι δύσκολο να αναδείξουν τη σεξουαλικότητά τους, ειδικά όταν επιθυμούν να προσεγγίσουν υποψήφιους ερω..."

Δεν τους αφήνει να πληρώσουν τα ΑΜΕΑ

Δεν τους αφήνει να πληρώσουν τα ΑΜΕΑ

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Κοινωνικός τουρισμός ΑμεΑ: Ολα τα επιδόματα συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια

Κοινωνικός τουρισμός ΑμεΑ: Ολα τα επιδόματα συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια

Εκδήλωση για παιδιά με σύνδρομο Down

AμεA - Άτομα με Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Δωρεάν οι μετακινήσεις των ΑμεΑ

AμεA - Άτομα με Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Δωρεάν οι μετακινήσεις των ΑμεΑ: "Δωρεάν θα μεταφέρονται και πάλι, από την Πέμπτη 17 Μαρτίου, τα Άτομα με Αναπηρία που διαθέτουν τις σχετικές κάρτες μετακίνησης με τα Αστικ..."

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

AμεA - Άτομα με Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Ρομπότ μαθαίνει στα αυτιστικά παιδιά τα συναισθήμα...

AμεA - Άτομα με Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Ρομπότ μαθαίνει στα αυτιστικά παιδιά τα συναισθήμα...: "Η Ιντεν, ένα αυτιστικό κοριτσάκι συνήθιζε να απομακρύνεται όταν τα άλλα παιδιά της κρατούσαν το χέρι ή την αγκάλιαζαν. Αλλά εφέτος, το..."

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Θα «δουν» για πρώτη φορά τη Ροτόντα

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Θα «δουν» για πρώτη φορά τη Ροτόντα: "Ονειρο χειροπιαστό θα γίνει για τα άτομα με προβλήματα όρασης η Ροτόντα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και καλοδιατηρημένα μνημεία της Θεσσα..."

AμεA - Άτομα με Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Ευρωπαϊκό συνέδριο για την απασχόληση των ΑμεΑ

AμεA - Άτομα με Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Ευρωπαϊκό συνέδριο για την απασχόληση των ΑμεΑ: "10 και 11 Μαρτίου στις Βρυξέλλες Στο ζήτημα της απασχόλησης των Ευρωπαίων με αναπηρία είναι αφιερωμένο διήμερο συνέδριο (10 και 11 Μαρτίο..."

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Και η Ε.Ε. μέρος της συνθήκης για τα δικαιώματα Αμ...

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Και η Ε.Ε. μέρος της συνθήκης για τα δικαιώματα Αμ...: "Ευρύτερη δέσμευση της Ένωσης είναι να οικοδομήσει έως το 2020 έναν ενιαίο χώρο απαλλαγμένο από εμπόδια για τα ΑμεΑ. Η σύμβαση καθορίζει ελάχ..."

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Για την συμμετοχή εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρί...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Για την συμμετοχή εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρί...: "Επιστολή προς όλους τους δημάρχους της χώρας απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ., κοινοποιώντας τους το αίτημά της για την συμμετοχή εκπροσώπων των ατόμω..."

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Φύλο και Αναπηρία: Η πολλαπλή διάκριση που βιώνουν...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Φύλο και Αναπηρία: Η πολλαπλή διάκριση που βιώνουν...: "Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, ως εθνικό αναπηρικό κίνημα θέλουμε να αναδείξουμε την πολλαπλή διάκριση λόγω φύλου και αναπηρίας. Επιθυμού..."

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Επιχορήγηση των Δήμων για την καταβολή προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων

Εκδόθηκαν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και υπεγράφησαν και οι αποφάσεις επιχορήγησης των Δήμων και Περιφερειών ώστε να προχωρήσει η καταβολή των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων.

Την καθησυχαστική αυτή απάντηση δίνει ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος στους βουλευτές του ΛΑΟΣ Αθανάσιο Πλεύρη και Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι είχαν καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, μεταφέροντας την αγωνία και ανησυχία της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜεΑ) για την έγκαιρη καταβολή του επιδόματος κίνησης και του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών τελικού σταδίου.

Με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι με την ψήφιση του «Καλλικράτη», η καταβολή επιδομάτων σε ΑΜεΑ και η έκδοση αποφάσεων κοινωνικής προστασίας ανήκουν στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων από 1.1.2001.

Το υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνει επιπλέον ο κ. Ντόλιος, έχει εκδώσει αναλυτικές εγκυκλίους με τις οποίες δίνονται σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την άσκηση μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, και των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.

Ο κ. Ντόλιος αναφορικά με την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, ενημερώνει επίσης τους βουλευτές του ΛΑΟΣ ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος με την οποία ζητήθηκαν εγκαίρως αναλυτικά στοιχεία τόσο για τις κατηγορίες των επιδομάτων όσο και για τον αριθμό των δικαιούχων κάθε κατηγορίας αλλά και του αντίστοιχου κόστους.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ