Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Διευκρινίσεις σχετικά με την Απογραφή ΑμεΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την Απογραφή ΑμεΑ

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Υγείας με επείγουσα ανακοίνωση (20/1/2012) σχετικά με την απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π.. Τονίζεται πως οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων που δεν πρόλαβαν να αποστείλουν την επιστολή προς τους πολίτες με την τρέχουσα πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσουν τους δικαιούχους άμεσα, ενώ οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την Απογραφή ΑμεΑ.
Αθήνα, 20.1.2012
Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ Α΄
Αριστοτέλους 17, 101 87, Πληροφορίες: Ε. Νικοπούλου, Τηλ. 2105235441, 2105224695
Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ύστερα από καταιγισμό ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία Απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π. και απαντώντας στα συχνότερα ερωτήματα που τίθενται σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
  1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων που δεν πρόλαβαν να αποστείλουν την επιστολή προς τους πολίτες με την τρέχουσα πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσουν τους δικαιούχους με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο (π.χ. αποστολή ξεχωριστών επιστολών, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας, τοιχοκόλληση ανακοινώσεων κ.λ.π.).
    Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
    Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.
  3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους πολίτες που προσέρχονται προς αναζήτηση της αναγνωριστικής απόφασης χορήγησης επιδόματος. Σε περίπτωση που κριθεί προσφορότερο μπορούν να παρέχουν
    στον πολίτη ανάλογη βεβαίωση.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
Σχετικό άρθρο:
Διαδικασία Απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου