Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Αδικία σε βάρος στρατιωτικών με πολύτεκνες οικογένειες και ΑΜεΑ

Αδικία σε βάρος στρατιωτικών με πολύτεκνες οικογένειες και ΑΜεΑ
Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με βάση την Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ 1139/Β/2011), φρόντισε να ευεργετήσει τις οικογένειας των στρατιωτικών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, δηλαδή τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με ΑΜεΑ. Σκοπός της Υπουργικής Απόφασης είναι να εξασφαλιστούν οι εν λόγω οικογένειες, που εκ της φύσεως τους, αντιμετωπίζουν οξυμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, δίδοντας σε αυτές την δυνατότητα να στεγάζονται, κατά προτεραιότητα, στα οικήματα της υπηρεσίας τους.
Η Πολεμική Αεροπορία έχοντας επιδείξει μέχρι σήμερα ιδιαίτερη κοινωνική πολιτική προς τα στελέχη της, είχε θεσπίσει σχετικό κανονισμό για την στέγαση των εν λόγω οικογενειών σε οικήματα που διαθέτει σε διάφορες μονάδες της ΟΣΕΑΑΥ. Έτσι πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με ΑΜΕΑ στεγάζονταν επ’ αόριστο, ενώ οι τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες μέχρι τρία χρόνια.
Παρόλα αυτά, η Πολεμική Αεροπορία, στα πλαίσια της υλοποίησης της προαναφερομένης Υπουργικής Απόφασης, επεξεργάζεται ένα νέο κανονισμό, στον οποίο αντί να πριμοδοτήσει με περισσότερα ευεργετήματα τις ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες, προτείνει τον περιορισμό των ευεργετημάτων ως εξής: Δίδει στις πολύτεκνες οικογένειες μόνο πέντε έτη στέγασης και στις τρίτεκνες, μονογονεϊκές και οικογένειες με ΑΜεΑ τρία έτη. Μάλιστα, ο υπολογισμός των ετών θα γίνεται αναδρομικά και όχι από την ημερομηνία τροποποίησης του κανονισμού.
Η παραπάνω άσχημη εξέλιξη έχει δημιουργήσει πραγματική αναστάτωση στις θιγόμενες οικογένειες, που ερχόμενες από τις θερινές διακοπές, έχουν να αντιμετωπίσουν την σοβαρή πιθανότητα έξωσης από την κατοικία τους. Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας οι πολυμελείς οικογένειες των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται σε απόγνωση, αφού ο προαναφερόμενος σχεδιασμός τους αφήνει τελείως εκτεθειμένους, πράγμα που έχει καταρρακώσει την ψυχολογική τους κατάσταση.
Επειδή η Πολιτεία οφείλει να ενισχύει την ψυχολογία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια της χώρας, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Για ποιο λόγο ο σχεδιασμός του νέου κανονισμού της Πολεμικής Αεροπορίας για την στέγαση των στελεχών, μειώνει τα ευεργετήματα που ίσχυαν για τις ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες των πολυτέκνων και των ΑΜεΑ;
  2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να φροντίσει έτσι ώστε να ενισχυθούν τα ευεργετήματα, όσον αφορά τη στέγαση, των ευπαθών κοινωνικά οικογενειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και να δίδεται και στις τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες η επ’ αόριστο στέγαση;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αστέριος Γ. Ροντούλης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου