Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Ψηφιακό αμφιθέατρο για ΑμεΑΗ εφαρμογή:
Το Multimedu είναι το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει σε σπουδαστές με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στις πολλαπλές δυνατότητες του Διαδικτύου.
Αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα αλληλένδετα υποσυστήματα: λεξικό, βιβλιοθήκη πολυμέσων, παράλληλες παρουσιάσεις και υποστήριξη κοινωνικής δικτύωσης.
Η ιδέα:
Η εφαρμογή προέκυψε από την ανάγκη των κωφών και βαρήκοων συμφοιτητών τους να παρακολουθούν σωστά τις παραδόσεις στο ΤΕΙ Αθήνας. Σε συνεργασία με τον καθηγητή στο τμήμα κ. Χρήστο Σκουρλά, η ομάδα αποφάσισε να δημιουργήσει την εφαρμογή.
Πώς λειτουργεί:
Το λεξικό είναι ένας πολυγλωσσικός κατάλογος όρων, που ενημερώνεται με την ενεργό συμμετοχή των χρηστών. "Για κάθε όρο προσφέρονται πολλαπλές περιγραφές σε μορφή κειμένων, εικόνων και βίντεο σε νοηματική γλώσσα και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία (text-to-speech), εξηγεί η ομάδα. Παράλληλα μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν πανεπιστημιακές διαλέξεις με παράλληλη μετάφραση άγνωστων όρων μέσω βιντεονοηματικής.
Μελλοντικά σχέδια:
Επέκταση της εφαρμογής στα αμφιθέατρα περισσότερων ελληνικών πανεπιστημίων.
ταχυδρόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου