Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Υποψήφιοι με αναπηρία για την τριτοβάθμια εκπαίδευ...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Υποψήφιοι με αναπηρία για την τριτοβάθμια εκπαίδευ...: "Την άμεση ενεργοποίηση των επταμελών επιτροπών για την διαπίστωση σοβαρών παθήσεων των μαθητών που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου