Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: NOESI: "Ο αυτισμός με εικόνες"

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: NOESI: "Ο αυτισμός με εικόνες": "Άτομα με αυτισμό εκδηλώνουν συνήθως τουλάχιστον τα μισά από μία σειρά κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Επιπροσθέτως, παρόμοιες συμπεριφορές ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου