Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου με αίτημα την ανεμπ...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου με αίτημα την ανεμπ...: "Η κατάληψη της τεχνικής υπηρεσίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πριν μερικές εβδομάδες, είναι η πρώτη και μοναδική στην..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου