Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Και η Ε.Ε. μέρος της συνθήκης για τα δικαιώματα Αμ...

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Και η Ε.Ε. μέρος της συνθήκης για τα δικαιώματα Αμ...: "Ευρύτερη δέσμευση της Ένωσης είναι να οικοδομήσει έως το 2020 έναν ενιαίο χώρο απαλλαγμένο από εμπόδια για τα ΑμεΑ. Η σύμβαση καθορίζει ελάχ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου