Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Για την συμμετοχή εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρί...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Για την συμμετοχή εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρί...: "Επιστολή προς όλους τους δημάρχους της χώρας απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ., κοινοποιώντας τους το αίτημά της για την συμμετοχή εκπροσώπων των ατόμω..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου