Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Επιτυχή τα σχέδια χορηγιών Υπ. Εργασίας: Θέσεις εργασίας για 3.226 ανέργους και ΑμεΑ


Τα σχέδια Χορηγιών «Συμμετέχω» στοχεύουν στην άμβλυνση της ανεργίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, δεδομένου ότι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις πιο ευπαθείς ομάδες ανέργων, όπως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τους μονογονιούς και τα άτομα με αναπηρία.
Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.


Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε λάθος βάση, με λάθος προϊόντα και λάθος προσανατολισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Το αμέσως επόμενο πρόβλημα είναι πως η παραγωγικότητα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα και όσο και να επιχορηγηθεί το κόστος εργασίας, η αγορά δεν πρόκειται να αλλάξει.

Σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τα τρία Σχέδια Χορηγιών «Συμμετέχω», του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διασφαλίζοντας την τοποθέτηση σε απασχόληση αξιοσημείωτου αριθμού ανέργων, που διαφορετικά πολύ πιθανόν να παρέμεναν στην ανεργία, εξαιτίας των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο αρμόδιος Φορέας Χορηγιών του Τμήματος Εργασίας προέβη χθες σε αναλυτική περιγραφή της προόδου των Σχεδίων «Συμμετέχω» από το φθινόπωρο του 2009, που έγιναν οι πρώτες ανακοινώσεις, μέχρι το Μάρτιο του 2011. Με βάση την καταγραφή αυτή, έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας 3.226 άνεργοι. Το Τμήμα Εργασίας αξιολόγησε και ενέκρινε σχεδόν 1500 αιτήσεις για αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων, με επιχορηγημένο το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους, από 60% έως 75% του μισθολογικού κόστους, αναλόγως Σχεδίου.Απώτερος στόχος, η διατήρηση των θέσεων

Τα σχέδια έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ (75%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (25%) και ο προϋπολογισμός τους έχει αυξηθεί σε 16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για σχέδια στο πλαίσιο ενεργητικής παρέμβασης της πολιτείας, για τόνωση της απασχόλησης. Η υλοποίησή τους είναι αναπόσπαστο μέρος της συνολικότερης πολιτικής που υιοθετεί η Κυβέρνηση και η ΕΕ ως σύνολο, για αντιμετώπιση της ανεργίας. Η μέθοδος επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους αποδεικνύεται ότι λειτουργεί ως ουσιαστικό κίνητρο προς τους εργοδότες, για ένταξη ανέργων στο ζωτικό αυτό διάστημα που παρατηρείται πίεση στην αγορά εργασίας. Απώτερος στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης μετά την πάροδο της περιόδου επιχορήγησης, που συνήθως φθάνει έως και ένα χρόνο.Η ιστορία των τριών σχεδίων

Τα τρία σχέδια αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται με εντατική εργασία των λειτουργών του Τμήματος Εργασίας. Το πρώτο είναι το έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για απασχόληση ανέργων, το οποίο εξαγγέλθηκε το Νοέμβριο του 2009 και έκλεισε στις 31/12/2010. Σε αυτό υπήρξαν αιτήσεις από εργοδότες για 1976 ανέργους, που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας.Σχεδόν το 50% έχουν εγκριθεί και η διαδικασία αξιολόγησης προχωρεί για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες αιτήσεις, προκειμένου να υλοποιηθούν οι πληρωμές. Το δεύτερο είναι το σχέδιο παροχής κινήτρων για απασχόληση ατόμων με αναπηρία που εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και έκλεισε επίσης στις 31/12/2010. Υπήρξαν 89 τοποθετήσεις ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας, οι πλείστες από τις οποίες έχουν εγκριθεί και επιχορηγηθεί. Το πιο πρόσφατο σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες εξαγγέλθηκε το Μάρτιο του 2010. Σήμερα παραμένει ανοιχτό για κάλυψη της ομάδας των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή ατόμων που βρίσκονται στην ανεργία για περισσότερους από 6 μήνες.Η μακροχρόνια ανεργία

Στο «στόχαστρο» του σχεδίου είναι οι άνεργοι άνω των 6 μηνών, προκειμένου να αμβλυνθεί το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας. Οι αιτήσεις ατόμων που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας έφθασαν, με βάση τα τελευταία στοιχεία, στις 1161, οι μισοί έχουν εγκριθεί και η διαδικασία προχωρά εντατικά για την αξιολόγηση των υπολοίπων. Με την εξαγγελία του σχεδίου υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από εργοδότες για ανέργους κάτω των 25 ετών. Ιδιαίτερη αξία για την απασχόληση και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού έχει επίσης η στόχευση στις πιο ευπαθείς ομάδες ανέργων, όπως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι μονογονιοί, καθώς και τα άτομα με αναπηρία.


Της Ελευθερίας Σωφρονίου, sigmalive.gr 01/04/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου