Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Ποιοι κοινωφελείς οργανισμοί ή πρόσωπα απαλλάσσονται από ΦΠΑ

Απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, καθώς και προστασία παιδιών και νέων, που πραγματοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, Οργανισμούς ή Ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, στο καθεστώς απαλλαγής εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τέτοιους είδους επιχειρήσεις βάσει νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απαλλαγή αφορά 4 τομείς υπηρεσιών:
1. Αγωγή με ειδική εκπαίδευση ή επιμέλεια ή περίθαλψη σωματικώς ή νοητικώς αναπήρων ή δυσπροσάρμοστων τέκνων ασφαλισμένων, που παρέχεται σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, ιδρύματα ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού θεραπευτήρια, καθώς θεωρείται περίθαλψη ασφαλιστικού οργανισμού. Τα οικοτροφεία, ιδρύματα κ.λπ. θεωρείται ότι συνεπικουρούν το κράτος στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, οπότε απαλλάσσονται από ΦΠΑ τόσο για τη δαπάνη που καλύπτουν τα Ταμεία όσο και για εκείνη που βαραίνει τους ασφαλισμένους (μέχρι 25%).
2. Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας και παρέχονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ή «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» αφορά κάλυψη βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων και ατόμων με πρόσκαιρά ή μόνιμα κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας ή αναπηρίας.
3. Η παροχή υπηρεσιών από Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Η απαλλαγή αφορά Κέντρα δημοτικών επιχειρήσεων, διαδημοτικών επιχειρήσεων και φορέων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για μονάδες ημερησίας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα.
4. Η παροχή υπηρεσιών από Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και παιδιών με αναπηρία, που πραγματοποιείται από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. Οι δήμοι έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι 31/12/2010 να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις υπό τις οποίες λειτουργούν τα ΚΔΑΠ σε δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. Τα Κέντρα απασχολούν παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου , αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο με δραστηριότητες εξυπηρετώντας και τους γονείς.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η απαλλαγή αφορά μόνο τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Δημόσιο. Και ως εκ τούτου οι πράξεις που δεν εντάσσονται σ' αυτό το πλαίσιο υπάγονται σε ΦΠΠΑ. Η απαλλαγή αφορά και τις περιπτώσεις που κατά το παρελθόν χρηματοδότηση του Δημοσίου είχε θεωρηθεί επιχορήγηση.
Αν, πάντως, έχει εισπραχθεί ΦΠΑ για τις πράξεις αυτές, τότε οφείλεται στο Δημόσιο. Οι επιχειρήσεις που ενδεχομένως έχουν επιβάλει ΦΠΑ διατηρούν το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών γι' αυτές τις συναλλαγές.

ΕΛ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ
ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου