Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Προτάσεις της Ε.Σ. ΑμεΑ. ενόψει της διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

Εν όψει της διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» η Ε.Σ. ΑμεΑ κατέθεσε τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις/προτάσεις της με σχετική επιστολή στον Υπoυργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σημαντική επισήμανση ότι το εν λόγω σχέδιο χαρακτηρίζεται από έλλειψη διατάξεων σε ό, τι αφορά στο σχεδιασμό μέτρων και πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, παρʼ όλο που ο τομέας της υγείας και της πρόνοιας είναι άκρως σημαντικός για αυτές τις ομάδες πολιτών. Περαιτέρω διαπιστώνεται:

- απουσία προβλέψεων για τη σύσταση οργανικών θέσεων για την αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις, δεδομένου ότι ενώ συστήνεται πλήθος νέων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Υγείας, εν τούτοις δεν ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ. για τη σύσταση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων
- έλλειψη ασφαλιστικών δικλείδων ώστε το νέο Σύστημα Προμηθειών που αφορά και σε ιατρικές/θεραπευτικές μεθόδους, υλικά, τεχνολογικές θεραπείες να μην αποβεί εις βάρος της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Επισημαίνεται ότι η προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, θεραπευτικών τεχνικών βοηθημάτων, διαγνωστικών/θεραπευτικών συσκευών χρονίων παθήσεων, δεν μπορεί να γίνεται με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αλλά πρώτα και κύρια το θεραπευτικό όφελος. Η αρχή αυτής της διασφάλισης προϋποθέτει τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις σχετικές Επιτροπές Προμηθειών Τεχνικών Προδιαγραφών κ.λπ.

Ιδιαίτερα καθοριστική κρίνεται η συμμετοχή εκπροσώπου της Συνομοσπονδίας στο Δ.Σ. του νεοσυσταθέντος Οργανισμού Παροχών Υγείας, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό Ενιαίου Κανονισμού Παροχών από τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και εν γένει του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η απουσία εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ είναι αδικαιολόγητη, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι στον εν λόγω Οργανισμό προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου των εργοδοτικών οργανώσεων και των οργανώσεων συνταξιούχων.

Σε ότι αφορά στις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες επιχειρείται η μεταφορά αρμοδιοτήτων της Γ. Γ. Αθλητισμού για την εποπτεία και τον έλεγχο της Παραολυμπιακής Επιτροπής και των Αθλητικών Σωματείων ΑμεΑ στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η Ε.Σ.ΑμεΑ. δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεσή της, τονίζοντας ότι η υπαγωγή τμήματος ελέγχου και εποπτείας του αγωνιστικού τμήματος του αθλητισμού των ΑμεΑ στο Υπουργείο Υγείας φέρνει στην επιφάνεια την ξεπερασμένη πατερναλιστική ιατροκεντρική θεώρηση για την αναπηρία.

το πλήρες κείμενο
http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_id=3387&ANN_user_op=view&ns_news=1&MMN_position=20:20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου