Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ -GREEK ODYSSEY: AMEA - Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Λίστα τω...

AMEA - Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Λίστα τω...: "α) Ασφάλιση: στο ΙΚΑ ως άνεργος/η και ΑΜΕΑ μέχρι τα 29 έτη(μπορεί να την λάβει αυτήν την παροχή κάποιος και χωρίς να είναι ΑΜΕΑ) ή κάποιο ά..."

1 σχόλιο: