Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. χαιρετίζει την επίλυση του προβλήματο...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. χαιρετίζει την επίλυση του προβλήματο...: "Οι αγώνες των τυφλών που στηρίχτηκαν από την Ε.Σ.Α.μεΑ. δικαιώθηκαν Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και τα μέλη - φορείς της, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και ο ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου