Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. για το ν/σ του υπουργείου Υγείας

Τις προτάσεις της αναφορικά με το νομοσχέδιο για την Υγεία κατέθεσε η Ε.Σ.ΑμεΑ., στην διαβούλευση που διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες από το Υπουργείο Υγείας.

Οι γενικές διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Συνομοσπονδία μετά την μελέτη των διατάξεων, συνοψίζονται στις εξής:
- Ελλείψεις σε ότι αφορά το σχεδιασμό μέτρων και πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
- Απουσία προβλέψεων για τη σύσταση οργανικών θέσεων για την αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις. Ενώ συστήνονται πλήθος νέων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Υγείας, εν’ τούτοις δεν ικανοποιείται πάγιο αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ. για τη σύσταση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων.
- Έλλειψη ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε το Σύστημα Προμηθειών για ιατρικές/θεραπευτικές μεθόδους, υλικά, τεχνολογικές θεραπείες να μην αποβεί εις βάρος της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Η προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, θεραπευτικών τεχνικών βοηθημάτων για άτομα με αναπηρία, διαγνωστικές/θεραπευτικές συσκευές χρονίων παθήσεων, δεν μπορεί να γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αλλά πρώτα και κύρια το θεραπευτικό όφελος.

Ταυτόχρονα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει για ακόμη μία φορά τη συνεχή υποχρηματοδότηση του τομέα της Πρόνοιας, προτείνοντας παράλληλα την ένταξη σχετικής ρύθμισης για τη δημιουργία ειδικού κοινωνικού πόρου με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τη κάλυψη των αναγκών του τομέα της Πρόνοιας και της Ψυχικής Υγείας.

Επίσης, θα πρέπει με ρητή διάταξη να επιλυθούν όλα τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στα νοσοκομεία, και εν γένει σε μονάδες και υπηρεσίες υγείας που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη δημόσια νοσοκομεία, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία είτε στα άτομα με κινητική αναπηρία (μη προσβάσιμες εισόδους, μη προσβάσιμα δωμάτια τουαλέτες κ.λπ,) είτε στα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες όπως κωφούς, τυφλούς (π.χ. έλλειψη οδηγιών σε γραφή Braille, διερμηνέων νοηματικής γλώσσας κ.λπ.

Τέλος, η Συνομοσπονδία εκφράζει την ικανοποίησή της για την συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ στο Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς και για τις διατάξεις του άρθρου 77 με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα της εκκαθάρισης των δαπανών του Ο.Π.Α.Δ. για ιατρικά, θεραπευτικά μέσα εξετάσεις κ.λπ.

Παράλληλα όμως καταθέτει ως προβληματισμό το γεγονός ότι αποσύρθηκε από το σχέδιο νόμου η παράγραφος με την οποία η Σχολή τυφλών Β. Ελλάδας “Ο ΗΛΙΟΣ” συγχωνεύονταν με το ΚΕΑΤ και κατ’ αυτό τον τρόπο επιλύονταν ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούσε το κίνημα των τυφλών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου