Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Άρχισε από τη 1η Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ένα ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Η τιμή του είναι 10% ή 20% χαμηλότερη από το ισχύον, σημερινό οικιακό τιμολόγιο και απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας τους. Το ΚΟΤ παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ένταξη γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος.
Όσοι είναι άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου, μπορούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ.Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Ο πιο εύκολος τρόπος για την υποβολή αίτησης για να γλιτώσετε τις ουρές είναι από την ιστοσελίδα των Διαχειριστών των Δικτύων (ΔΕΗ ΑΕ – www.dei.gr).
Επίσης, είναι δυνατή και η τηλεφωνική υποβολή
στο τηλέφωνο της ΔΕΗ (210 929 8000).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
•Για υποβολή στην ιστοσελίδα ή τηλεφωνικά
•Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 27/9/2010
•ΑΦΜ του αιτούντος και του/της συζύγου
•Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Για υποβολή στα ΚΕΠ χρειάζονται τα παραπάνω και επιπλέον: Ταυτότητα δικαιούχου ή, αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί το δικαιούχο.


Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορείτε να λάβετε:
•Στο τηλέφωνο 210 979 7400 του Υπουργείιου Περιβάλλοντος
•Στο τηλεφωνικό κέντρο 210 929 8000 της ΔΕΗ Α.Ε.
•Στα καταστήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
•Στα ΚΕΠ μετά τις 18 Οκτωβρίου 2010
•Στην ιστοσελίδα www.dei.gr της ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου