Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Πιλοτική εγκατάσταση συστήματος ηχητικής αναγγελίας στην στάση Σχολή Τυφλών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ προς τους πολίτες, αποφάσισε την πιλοτική εγκατάσταση συστήματος ηχητικής αναγγελίας των διερχομένων λεωφορείων στην έξυπνη τηλεματική στάση που είναι εγκατεστημένη στην Σχολή Τυφλών και στην συνέχεια και σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών στην εγκατάσταση του συστήματος σε είκοσι (20) στάσεις, προς βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης των ατόμων με πρόβλημα όρασης.
Στις 22 Οκτωβρίου παραδόθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα εκφώνησης της έξυπνης στάσης που βρίσκεται στην Σχολή Τυφλών. Το σύστημα αυτό πρόκειται να λειτουργήσει πιλοτικά και οι τυφλοί χρήστες θα μπορούν να το ενεργοποιούν με το τηλεχειριστήριο των ηχητικών σηματοδοτών.
Για μια ακόμη φορά εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον Ο.Α.Σ.Θ. για τις προσπάθειες που καταβάλλει στον τομέα της προσβασιμότητας των συγκοινωνιών
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου