Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Hλεκτρονική μάθηση στην εκπαίδευση και δια βίου κατάρτηση των ΑΜΕΑ,

LDV ENFORA Project: "Innovation Transfer of DEDALOS project, for Teaching English as a second language to Deaf people, whose first Language is the Sign Language, via e-Learning tools"
ΗΜΕΡΙΔΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 9:30-2:30

Στο πλαίσιο του προγράμματος Mεταφορά Tεχνογνωσίας του LEONARDO DA VINCI και του έργου ENFORA που έχει σαν σκοπό την εκμάθηση της αγγλικής μέσω των εργαλείων του WEB 2.0 από ΑΜΕΑ ακοής διοργανώνεται ημερίδα στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για την παρουσίαση των δυνατοτήτων των εργαλείων του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΜΕΑ και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Στην ημερίδα αυτή θα γίνει παρουσίαση των δραστηριοτήτων, των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του υλικού και των εφαρμογών του έργου ENFORA.

Επίσης θα γίνει μία σειρά εισηγήσεων από εξειδικευμένους επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου και από το παιδαγωγικό ινστιτούτο για την ανάδειξη των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αφετέρου των προσαρμογών και των απαραίτητων προδιαγραφών ώστε να γίνει η μάθηση κατάλληλη για κάθε ξεχωριστή αναπηρία.

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη εκπαιδευτική πράξη και να αναπτυχθεί ένας διάλογος μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και της έρευνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου