Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Παρατηρητήριο (της διαπλοκής) για τα άτομα με αναπηρία

Ο λόγος για το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία (ΕΠΑΜΕΑ). Η ιστορία του αντικατοπτρίζει τον τραγέλαφο του ελληνικού κράτους και τον απόλυτο παραλογισμό του ενώ αναδεικνύει ταυτόχρονα το έλλειμμα σχεδιασμού, αξιοπιστίας, διαφάνειας και αξιολόγησης των δράσεων που αυτό χρηματοδοτεί. Αναφερόμαστε σε έναν φορέα που ιδρύθηκε 3 φορές ώστε τελικά να καταργηθεί, που ωστόσο εξακολουθούν άλλοι φορείς να χρηματοδοτούνται για λογαριασμό του.
Το ΕΠΑΜΕΑ ιδρύθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2003 με τον Ν. 3106 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
Όπως γνωρίζουμε στη χώρα μας η ψήφιση ενός νόμου τις πλείστες των περιπτώσεων αποτελεί κενό γράμμα. Έτσι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε σε καμία διαδικασία για τη λειτουργία του ΕΠΑΜΕΑ.

Το 2004 συντελέστηκε η κυβερνητική μεταβολή και πλέον η Ν.Δ. ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας. Μετά από ένα διάστημα απραξίας 2 χρόνων εφαρμόζει την κλασική κυβερνητική συνταγή και αποφασίζει την ίδρυση ενός «δικού» της παρατηρητηρίου.

Έτσι στον Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και άλλες διατάξεις» για ακόμη μία φορά επανιδρύεται το ΕΠΑΜΕΑ.

Στις 1.9.2006 λίγους μήνες αργότερα από την «επανίδρυση του ΕΠΑΜΕΑ η ΕΣΑΜΕΑ στέλνει υπόμνημα στον τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί μεταξύ των άλλων αυτό μας πληροφορεί για τη μηδενική χρηματοδότηση του παρατηρητηρίου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τον Μάιο του 2007 το ΕΠΑΜΕΑ εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού». Ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδικασία της τρίτης επανίδρυσης του ΕΠΑΜΕΑ, αυτή τη φορά και με χρήματα των «κουτόφραγκων».

Στις 24.7.2009 ο γενικός γραμματέας κοινοτικών και άλλων πόρων καλεί «τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων πράξεων που αφορούν την εκπόνηση μελέτης στρατηγικής για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου ΑΜΕΑ» με συνολικό προϋπολογισμό 200 χιλιάδες ευρώ με καταληκτική ημερομηνία στις 31.8.2009.

Στις 13.1.2010 η ΕΣΑΜΕΑ ως δυνητικός δικαιούχος θα δημοσιεύσει τη διακήρυξη υπ' αριθμ. 104 ως δυνητικός δικαιούχος. «Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, για το έργο "Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ".

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ». Ποιοι συμμετείχαν στην επιτροπή, ποια ήταν τα κριτήρια της αξιολόγησης των προσφορών, πώς αποδείχτηκε η εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αναπηρίας του αναδόχου του έργου, τη διαδικασία εκταμίευσης των κονδυλίων πριν ή μετά την κατάργηση του ΕΠΑΜΕΑ, είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ που υλοποιεί το έργο. Στις αρχές του Μάη του 2010 επέρχεται η δημοσιονομική κατάρρευση της χώρας και η έλευση του Μνημονίου.

Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση προχωράει στην αναδιάρθρωση και κατάργηση υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημοσίου. Ένα από αυτά τα νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών στις 28.6.2010 ήταν και το ΕΠΑΜΕΑ.

περισσότερα http://www.panap.gr/node/343

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου