Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

8.290 οι θέσεις για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -210 θέσεις για τα ΑΜΕΑ-350 θέσεις αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία από τις συνολικά 8.290 οι θέσεις για το ακαδ. 'ετος 2011-12 , εκ των οποίων 4.200 θέσεις για τα προπτυχιακά προγράμματα ,3.500 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 210 για ΑΜΕΑ και 350 θέσεις αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ.Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες θέσεις φοιτητών κατανέμονται ανά πρόγραμμα σπουδών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΈΤΟΣ 2011-2012

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εκπαίδευση Ενηλίκων 160
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 100
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 90
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 70
Σπουδές στην Εκπαίδευση 380
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 90

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διασφάλιση Ποιότητας 270
Διαχείριση Αποβλήτων 120
Διαχείριση Τεχνικών Έργων 190
Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος 45
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 60
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 120
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 150
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 90
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 100
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 60
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 90
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού 60

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 270
Διοίκηση Μονάδων Υγείας 210
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. 30
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 240
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 120
Τραπεζική 280

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 60
Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα 45

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:3.500

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 800
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 800
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 100

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορική 1000
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 500
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1000

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:
4.200

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
7.700
ΣΥΝ 210 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου