Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εθελοντική υποστήριξη σε φοιτητές με αναπηρία

Η Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών, εφαρμόζει πιλοτικά το Σύστημα Εθελοντικής Υποστήριξης για το τρέχον εξάμηνο, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση 15-20 Φοιτητών με Αναπηρία σε ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους, όπως στο κράτημα σημειώσεων για εκείνους που δυσκολεύονται να παρακολουθούν τις διαλέξεις, στη μετατροπή ακουστικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή, κ.ά.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας πραγματοποιήθηκαν δύο πολύωρα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις 3 και στις 12 Νοεμβρίου 2010 για την κατάρτιση των εθελοντών που θα αναλάβουν την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών – με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 εθελοντών και την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή της Μονάδας, Γιώργου Κουρουπέτρογλου
περισσότερα http://www.disabled.gr/lib/?p=31090

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου