Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την εξίσωση των ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρία

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία υπέβαλε στη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας τις θέσεις - προτάσεις της σχετικά με τις αναγκαίες παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), με στόχο την προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία της χώρας στον τομέα των μεταφορών.

Στη σύγχρονη κοινωνία, όπου οι οδικές μετακινήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών, ο Κ.Ο.Κ. συνιστά όχι απλά ένα νομικό κείμενο, αλλά ένα κανόνα ζωής, του οποίου η τήρηση των διατάξεων δεν απαιτείται μόνο για λόγους νομοτέλειας, αλλά επί της ουσίας για την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Όπως εξάλλου απαιτείται και από το σύνολο της εθνικής νομοθεσίας, έτσι και ο Κ.Ο.Κ. θα πρέπει να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στην κινητικότητα και τις μετακινήσεις, αλλά και την ασφάλεια για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, εθνικότητας, θρησκεύματος κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες συνθήκες που διαμορφώνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ως γνωστό, τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα, αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη διαφορετικότητα και το δικαίωμα όλων για ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, προωθεί νέες Οδηγίες και εγκρίνει νέους Κανονισμούς με στόχο την ενσωμάτωση των κριτηρίων της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πολιτική, πρότυπο, δράση και έργο. Στο νέο αυτό πλαίσιο, λοιπόν, που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει και ο εθνικός Κ.Ο.Κ. να αναδιαμορφωθεί ανάλογα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου