Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: «Βοήθεια στο Σπίτι»: Εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια τ...

ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: «Βοήθεια στο Σπίτι»: Εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια τ...: "Μετά από δίμηνη διαβούλευση σε ανώτατο επίπεδο με τον Επίτροπο Laslo Andor και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου