Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: EE: Θέτει εμπόδια και υιοθετεί διακριτικές συμπερι...

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: EE: Θέτει εμπόδια και υιοθετεί διακριτικές συμπερι...: "Παρόλο που η πολιτική της ΕΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχει στόχο να εγγυάται ότι κανένα άτομο δεν υπόκειται σε διακρίσεις ως προς την..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου